ترجمه Creative tourism supply
ترجمه Creative tourism supply

ترجمه Creative tourism supply

۱۰۰,۰۰۰ ریال

ترجمه Creative tourism supply

1 موجودی:

محصول: درباره ی محصول

نام کتاب:

Tourism creative and development

نویسنده:

Richard Prentice and Vivien Anderson

ترجمه فصل ششم