ترجمه مقالات و کتاب ها
ترجمه مقالات و کتاب ها

ترجمه The role of vigilance in the relationship between neuroticism and health: A registered report

۱۰۰,۰۰۰ ریال

ترجمه The role of vigilance in the relationship between neuroticism and health: A registered report

محصول: درباره ی محصول

نام انگلیسی مقاله:

The role of vigilance in the relationship between neuroticism and health: A registered report

سال انتشار:

۲۰۱۸

نام ترجمه فارسی:

نقش هوشیاری در رابطه بین روان رنجورخویی و سلامت: گزارش ثبت شده

تعداد صفحه:

۱۴