ترجمه مقالات و کتاب ها

ترجمه Teacher Perceptions of Reading Motivation in Children with Developmental Dyslexia and Average Readers

۱۰۰,۰۰۰ ریال

Product Description

عنوان انگلیسی:

Teacher Perceptions of Reading Motivation in Children with Developmental Dyslexia and Average Readers

عنوان فارسی مقاله:

برداشت معلم از انگیزه خواندن در کودکان با خوانش پریشی رشدی و خوانندگان متوسط

تعداد صفحه های متن ترجمه شده:

۶ صفحه

سال انتشار:

۲۰۱۷